badsagroup
گردشگري و سفر

چطور ميتوان به آلمان مهاجرت كرد؟

كشور آلمان به خاطر سيستم آموزشي خوب،اقتصاد قدرتمند و موقعيت هاي شغلي مناسب،به عنوان پنجمين كشور محبوب براي مهاجرت شناخته شده است.اين كشور يكي از معتبرترين كشورهاي منطقه شنگن و ويزاي شنگن است.مردم از سراسر جهان،اغلب ميخواهند شانس خود را براي مهاجرت به آلمان امتحان كنند.ما در اين مقاله قصد داريم تا در مورد روش هاي مهاجرت به آلمان،اطلاعاتي ارائه دهيم.

تصويري از سايه يك خانواده در مهاجرت به آلمان بر روي پرچم كشور آلمانبراي مهاجرت به كشور آلمان،نياز به يك دليل محكم خواهيد داشت.راه هاي زيادي وجود دارد تا شهروندان كشورهاي مختلف بتوانند به آلما مهاجرت كنند.برخي از روش هاي مهاجرت به آلمان را در اينجا نام ميبريم و در ادامه توضيحاتي در مورد آن ارائه خواهيم داد :

 • مهاجرت به آلمان براي استخدام
 • مهاجرت به آلمان براي تحصيل
 • مهاجرت به عنوان كارآفرين
 • مهاجرت به آلمان براي اقامت

شرايط عمومي براي مهاجرت به آلمان

با وجود اينكه روش هاي مختلفي براي مهاجرت وجود دارد و هر كدام از آنها داراي الزامات خاص است، در برخي از آنها هم شباهت وجود دارد. براي رفتن به آلمان، بايد معيارهاي زير را داشته باشيد:

 • داراي ثبات مالي باشيد : هر هدف مهاجرتي داراي جنبه مالي است كه متقاضيان بايد آن را تامين كنند، اما با اين وجود، متقاضيان بايد ثابت كنند كه مي توانند هزينه هاي خود را در آلمان تامين كنند. حتي اگر شما در آلمان كار كنيد، بايد مبلغ اوليه خود را براي پوشش هزينه هاي خود بپردازيد تا حقوق و دستمزد خود را دريافت كنيد.
 • بايد بيمه درماني داشته باشيد : شما نميتوانيد بدون پوشش بيمه بهداشتي معتبر به آلمان مهاجرت كنيد.بهتر است كه بيمه بهداشتي سفارش شده توسط كشور آلمان را داشته باشيديرا نمي توانيد مطمئن باشيد كه مقامات آلمان بيمه درماني خارجي را قبول خواهند كرد يا خير.
 • حداقل كمي زبان آلماني بدانيد : براي اينكه بتوانيد در كشور آلمان زندگي كنيد،حداقل بايد كموي به زبان آلماني تسلط داشته باشيد.حتي براي مهاجرت به آلمان ممكن است از شما در حد ابتدايي امتحان زبان آلماني گرفته شود.
 • ويزاي آلمان بگيريد : براي اينكه بتوانيد به كشور آلمان سفر كنيد،بايد ويزاي آلمان بگيريد.انواع ويزاي آلمان عبارتند از :
 1. ويزاي توريستي
 2. ويزاي تجاري
 3. ويزاي تحصيلي
 4. ويزاي شغلي
 5. ويزاي كاري
 6. ويزاي علمي
 7. ويزاي آموزشي يا كارآموزي

مهاجرت براي كارفرمايان

كشور آلمان اعلام كرده است كه به افراد ماهر و داراي حرفه نياز دارد.آنها به طور مداوم در جستجوي مهندسان، متخصصين فناوري اطلاعات، كاركنان پزشكي و ديگر متخصصان واجد شرايط هستند.مقامات مهاجر خارجي به منظور تشويق چنين افرادي براي مهاجرت به آلمان، احتياجات سختگيرانه اي را براي رفتن به آلمان و كار خود رعايت كرده اند. مراحل انتقال به آلمان براي كار عبارتند از:

 • پيدا كردن يك كار در آلمان، كه اتباع خارجي را مي پذيرد.
 • براي اخذ ويزاي كار (استخدام)آلمان اقدام كنيد.
 • به آلمان سفر كنيد و اجازه اقامت براي كار بگيريد.

علاوه بر اين، براي دريافت اجازه اقامت براي كار در آلمان، كارفرما و كارمند بايد ثابت كند كه:

 • كمبود كاركنان در آلمان يا اتحاديه اروپا وجود دارد، بنابراين موقعيت آنها توسط او نمي تواند پر شود.
 • كارمند شرايط مشابهي با ساير كاركنان آلماني از لحاظ حقوق و دستمزد و محيط كار دارد.
 • اين كه كارمند با تمام شرايط مورد نياز آموزش و كار براي موقعيت شغلي مواجه است.
 • شركت با تمام الزامات كشور آلمان كارمند استخدام ميكند (اسناد ثبت و صدور گواهينامه).

به عنوان يك كارمند در آلمان، زماني كه اجازه اقامت خودبراي كار را گرفتيد. اگر كارفرماي شما مي خواهد رابطه كاري خود را ادامه دهد حتي پس از اينكه مجوز كار شما نزديك به انقضا است، مي توانيد براي تمديد اجازه اقامت و كار درخواست كنيد، همچنين مي توانيد براي اقامت دائمي نيز درخواست دهيد.با اين حال اگر شما يك كارگر غير متخصص هستيد، مهاجرت به آلمان براي كار براي شما بسيار سخت تر خواهد بود.

مهاجرت به آلمان براي تحصيل

بسياري از مردم اين را نميدانند كه كشور آلمان داراي آموزش هاي رايگان است.اين بدان معني است كه بر خلاف مكان هايي مانند  آمريكا كه هزينه هاي هنگفتي براي تحصيل دارند، دانشگاه هاي آلمان هزينه هاي بسيار كمتري دارند يا هيچ هزينه اي ندارند. از اين جهت، آلمان محل مهمي براي مهاجرت به منظور آموزش است.براي تحصيل در آلمان بايد ويزاي تحصيلي دريافت كنيد.

اگر ويزاي تحصيلي خود را براي آلمان دريافت كرده و مدرك تحصيلي خود را بگيريد، مي توانيد در آلمان براي يافتن يك شغل براي مدت محدودي باقي بمانيد. در اين مدت شما مي توانيد يك كار پيدا كنيد، شما مجاز به اقامت در آلمان هستيد. گزارش شده است كه تا 54 درصد از دانش آموزاني كه داراي مدرك تحصيلي در آلمان هستند، در كشور ماندند و شغلي پيدا كردند.

مهاجرت براي كارآفرينان

اگر شما يك سرمايه گذار با علاقه به آلمان هستيد،خوش شانس هستيد. كارآفرينان و سرمايه گذاران كه فرصت هاي اقتصادي را در آلمان ايجاد مي كنند مجاز به مهاجرت در آنجا هستند. با اين حال، آستانه معيني از سرمايه گذاري وجود دارد كه شما بايد آن را ايجاد كنيد. در زمان نوشتن اين مقاله، اين مقدار 250،000 يورو است. علاوه بر اين، شما بايد يك ويزاي شغلي خود را كه تحت دسته ويزاي كار آلمان است، دريافت كنيد. براي دريافت ويزا بايد موارد زير را ثابت كنيد:

 • اين كه شما سرمايه لازم براي سرمايه گذاري داريد.
 • سرمايه گذاري شما به اقتصاد آلمان كمك خواهد كرد.
 • سرمايه گذاري شما در كشور مورد نياز است.

اگر وضعيت خود را به عنوان يك كارآفرين در آلمان حفظ كنيد، پس از سه سال مجوز اقامت نامحدود خواهيد گرفت، به اين معني كه شما مي توانيد هر زمان كه بخواهيد وارد و خارج شويد.

اجازه اقامت در آلمان

وقتي يك ويزا براي مهاجرت دريافت مي كنيد، مجوز اقامت نيز دريافت خواهيد كرد. اجازه اقامت مي تواند موقت و دائمي باشد.اقامت موقت اجازه مي دهد كه اتباع خارجي براي مدت مشخصي در آلمان بمانند و سپس به كشورهاي خود بازگردند.اقامت دائم به اين معني است كه مهاجر خارجي مي تواند تا زماني كه مي خواهد در آلمان بماند و هر زماني كه بخواهد مي تواند به كشور بازگردد. با اين حال، اجازه اقامت دائم به اين معني نيست كه شما يك شهروند آلماني هستيد. اين يك روند ديگر است به طور كامل. به طور كلي، آلمان داراي دو مجوز اقامت موقت و دائمي است.

اجازه اقامت استاندارد

اين نوع مجوز اقامت براي همه اهداف مهاجرت ذكر شده در بالا و همچنين براي ديگران مانند دوره هاي آموزشي براي آلماني هاي سابق كه مايل به بازگشت به آلمان هستند و كساني كه به دلايل سياسي و بشردوستانه به آلمان مي روند استفاده مي شود. اجازه اقامت استاندارد براي برخي از زمان ها معتبر است و مي تواند تمديد شود.

كارت آبي اتحاديه اروپا

كارت آبي اتحاديه اروپا به كارگران ملي خارجي (كه شهروندان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيستند) كه داراي مدارك بالا هستند و مي خواهند در آلمان كار كنند و اين مهارت ها را اعمال كنند، داده مي شود. مدارك بالا به اين معني است كه فرد داراي مدرك كارشناسي يا فارغ التحصيل در هر رشته خاص است. براي واجد شرايط بودن كارت آبي اتحاديه اروپا، شما بايد قبلا در آلمان كار كنيد و حداقل حقوق سالانه بايد 50،800 يورو باشد.

كارت آبي اتحاديه اروپا،اجازهااقامت چهار سال در آلمان را ميدهدبراي واجد شرايط براي سكونت دائمي، فرد بايد مهارت كافي در آلمان را داشته باشد، نيازهاي مالي خاصي را برآورده كند، و همچنين بايد بيش از 33 ماه در محل كار خود در آلمان كار كرده باشد كه نياز به مهارت هاي به دست آمده از بالاترين مدارك تحصيلي دارد.

اجازه اقامت يا اجازه اقامت دائمي

اين به كساني كه مجوز اقامت استاندارد يا يك كارت آبي اتحاديه اروپا براي حداقل 5 سال داشته اند و به شرايط خاص زبان نياز دارند، داده مي شود.

اميدواريم كه اين مطلب براي شما مفيد واقع شود.

موفق باشيد.

منبع : ويزاتك

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۲:۱۶ ] [ pouya ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 3723
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب