badsagroup
گردشگري و سفر

چطور ميتوان به آلمان مهاجرت كرد؟

كشور آلمان به خاطر سيستم آموزشي خوب،اقتصاد قدرتمند و موقعيت هاي شغلي مناسب،به عنوان پنجمين كشور محبوب براي مهاجرت شناخته شده است.اين كشور يكي از معتبرترين كشورهاي منطقه شنگن و ويزاي شنگن است.مردم از سراسر جهان،اغلب ميخواهند شانس خود را براي مهاجرت به آلمان امتحان كنند.ما در اين مقاله قصد داريم تا در مورد روش هاي مهاجرت به آلمان،اطلاعاتي ارائه دهيم.

تصويري از سايه يك خانواده در مهاجرت به آلمان بر روي پرچم كشور آلمانبراي مهاجرت به كشور آلمان،نياز به يك دليل محكم خواهيد داشت.راه هاي زيادي وجود دارد تا شهروندان كشورهاي مختلف بتوانند به آلما مهاجرت كنند.برخي از روش هاي مهاجرت به آلمان را در اينجا نام ميبريم و در ادامه توضيحاتي در مورد آن ارائه خواهيم داد :

 • مهاجرت به آلمان براي استخدام
 • مهاجرت به آلمان براي تحصيل
 • مهاجرت به عنوان كارآفرين
 • مهاجرت به آلمان براي اقامت

شرايط عمومي براي مهاجرت به آلمان

با وجود اينكه روش هاي مختلفي براي مهاجرت وجود دارد و هر كدام از آنها داراي الزامات خاص است، در برخي از آنها هم شباهت وجود دارد. براي رفتن به آلمان، بايد معيارهاي زير را داشته باشيد:

 • داراي ثبات مالي باشيد : هر هدف مهاجرتي داراي جنبه مالي است كه متقاضيان بايد آن را تامين كنند، اما با اين وجود، متقاضيان بايد ثابت كنند كه مي توانند هزينه هاي خود را در آلمان تامين كنند. حتي اگر شما در آلمان كار كنيد، بايد مبلغ اوليه خود را براي پوشش هزينه هاي خود بپردازيد تا حقوق و دستمزد خود را دريافت كنيد.
 • بايد بيمه درماني داشته باشيد : شما نميتوانيد بدون پوشش بيمه بهداشتي معتبر به آلمان مهاجرت كنيد.بهتر است كه بيمه بهداشتي سفارش شده توسط كشور آلمان را داشته باشيديرا نمي توانيد مطمئن باشيد كه مقامات آلمان بيمه درماني خارجي را قبول خواهند كرد يا خير.
 • حداقل كمي زبان آلماني بدانيد : براي اينكه بتوانيد در كشور آلمان زندگي كنيد،حداقل بايد كموي به زبان آلماني تسلط داشته باشيد.حتي براي مهاجرت به آلمان ممكن است از شما در حد ابتدايي امتحان زبان آلماني گرفته شود.
 • ويزاي آلمان بگيريد : براي اينكه بتوانيد به كشور آلمان سفر كنيد،بايد ويزاي آلمان بگيريد.انواع ويزاي آلمان عبارتند از :
 1. ويزاي توريستي
 2. ويزاي تجاري
 3. ويزاي تحصيلي
 4. ويزاي شغلي
 5. ويزاي كاري
 6. ويزاي علمي
 7. ويزاي آموزشي يا كارآموزي

مهاجرت براي كارفرمايان

كشور آلمان اعلام كرده است كه به افراد ماهر و داراي حرفه نياز دارد.آنها به طور مداوم در جستجوي مهندسان، متخصصين فناوري اطلاعات، كاركنان پزشكي و ديگر متخصصان واجد شرايط هستند.مقامات مهاجر خارجي به منظور تشويق چنين افرادي براي مهاجرت به آلمان، احتياجات سختگيرانه اي را براي رفتن به آلمان و كار خود رعايت كرده اند. مراحل انتقال به آلمان براي كار عبارتند از:

 • پيدا كردن يك كار در آلمان، كه اتباع خارجي را مي پذيرد.
 • براي اخذ ويزاي كار (استخدام)آلمان اقدام كنيد.
 • به آلمان سفر كنيد و اجازه اقامت براي كار بگيريد.

علاوه بر اين، براي دريافت اجازه اقامت براي كار در آلمان، كارفرما و كارمند بايد ثابت كند كه:

 • كمبود كاركنان در آلمان يا اتحاديه اروپا وجود دارد، بنابراين موقعيت آنها توسط او نمي تواند پر شود.
 • كارمند شرايط مشابهي با ساير كاركنان آلماني از لحاظ حقوق و دستمزد و محيط كار دارد.
 • اين كه كارمند با تمام شرايط مورد نياز آموزش و كار براي موقعيت شغلي مواجه است.
 • شركت با تمام الزامات كشور آلمان كارمند استخدام ميكند (اسناد ثبت و صدور گواهينامه).

به عنوان يك كارمند در آلمان، زماني كه اجازه اقامت خودبراي كار را گرفتيد. اگر كارفرماي شما مي خواهد رابطه كاري خود را ادامه دهد حتي پس از اينكه مجوز كار شما نزديك به انقضا است، مي توانيد براي تمديد اجازه اقامت و كار درخواست كنيد، همچنين مي توانيد براي اقامت دائمي نيز درخواست دهيد.با اين حال اگر شما يك كارگر غير متخصص هستيد، مهاجرت به آلمان براي كار براي شما بسيار سخت تر خواهد بود.

مهاجرت به آلمان براي تحصيل

بسياري از مردم اين را نميدانند كه كشور آلمان داراي آموزش هاي رايگان است.اين بدان معني است كه بر خلاف مكان هايي مانند  آمريكا كه هزينه هاي هنگفتي براي تحصيل دارند، دانشگاه هاي آلمان هزينه هاي بسيار كمتري دارند يا هيچ هزينه اي ندارند. از اين جهت، آلمان محل مهمي براي مهاجرت به منظور آموزش است.براي تحصيل در آلمان بايد ويزاي تحصيلي دريافت كنيد.

اگر ويزاي تحصيلي خود را براي آلمان دريافت كرده و مدرك تحصيلي خود را بگيريد، مي توانيد در آلمان براي يافتن يك شغل براي مدت محدودي باقي بمانيد. در اين مدت شما مي توانيد يك كار پيدا كنيد، شما مجاز به اقامت در آلمان هستيد. گزارش شده است كه تا 54 درصد از دانش آموزاني كه داراي مدرك تحصيلي در آلمان هستند، در كشور ماندند و شغلي پيدا كردند.

مهاجرت براي كارآفرينان

اگر شما يك سرمايه گذار با علاقه به آلمان هستيد،خوش شانس هستيد. كارآفرينان و سرمايه گذاران كه فرصت هاي اقتصادي را در آلمان ايجاد مي كنند مجاز به مهاجرت در آنجا هستند. با اين حال، آستانه معيني از سرمايه گذاري وجود دارد كه شما بايد آن را ايجاد كنيد. در زمان نوشتن اين مقاله، اين مقدار 250،000 يورو است. علاوه بر اين، شما بايد يك ويزاي شغلي خود را كه تحت دسته ويزاي كار آلمان است، دريافت كنيد. براي دريافت ويزا بايد موارد زير را ثابت كنيد:

 • اين كه شما سرمايه لازم براي سرمايه گذاري داريد.
 • سرمايه گذاري شما به اقتصاد آلمان كمك خواهد كرد.
 • سرمايه گذاري شما در كشور مورد نياز است.

اگر وضعيت خود را به عنوان يك كارآفرين در آلمان حفظ كنيد، پس از سه سال مجوز اقامت نامحدود خواهيد گرفت، به اين معني كه شما مي توانيد هر زمان كه بخواهيد وارد و خارج شويد.

اجازه اقامت در آلمان

وقتي يك ويزا براي مهاجرت دريافت مي كنيد، مجوز اقامت نيز دريافت خواهيد كرد. اجازه اقامت مي تواند موقت و دائمي باشد.اقامت موقت اجازه مي دهد كه اتباع خارجي براي مدت مشخصي در آلمان بمانند و سپس به كشورهاي خود بازگردند.اقامت دائم به اين معني است كه مهاجر خارجي مي تواند تا زماني كه مي خواهد در آلمان بماند و هر زماني كه بخواهد مي تواند به كشور بازگردد. با اين حال، اجازه اقامت دائم به اين معني نيست كه شما يك شهروند آلماني هستيد. اين يك روند ديگر است به طور كامل. به طور كلي، آلمان داراي دو مجوز اقامت موقت و دائمي است.

اجازه اقامت استاندارد

اين نوع مجوز اقامت براي همه اهداف مهاجرت ذكر شده در بالا و همچنين براي ديگران مانند دوره هاي آموزشي براي آلماني هاي سابق كه مايل به بازگشت به آلمان هستند و كساني كه به دلايل سياسي و بشردوستانه به آلمان مي روند استفاده مي شود. اجازه اقامت استاندارد براي برخي از زمان ها معتبر است و مي تواند تمديد شود.

كارت آبي اتحاديه اروپا

كارت آبي اتحاديه اروپا به كارگران ملي خارجي (كه شهروندان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيستند) كه داراي مدارك بالا هستند و مي خواهند در آلمان كار كنند و اين مهارت ها را اعمال كنند، داده مي شود. مدارك بالا به اين معني است كه فرد داراي مدرك كارشناسي يا فارغ التحصيل در هر رشته خاص است. براي واجد شرايط بودن كارت آبي اتحاديه اروپا، شما بايد قبلا در آلمان كار كنيد و حداقل حقوق سالانه بايد 50،800 يورو باشد.

كارت آبي اتحاديه اروپا،اجازهااقامت چهار سال در آلمان را ميدهدبراي واجد شرايط براي سكونت دائمي، فرد بايد مهارت كافي در آلمان را داشته باشد، نيازهاي مالي خاصي را برآورده كند، و همچنين بايد بيش از 33 ماه در محل كار خود در آلمان كار كرده باشد كه نياز به مهارت هاي به دست آمده از بالاترين مدارك تحصيلي دارد.

اجازه اقامت يا اجازه اقامت دائمي

اين به كساني كه مجوز اقامت استاندارد يا يك كارت آبي اتحاديه اروپا براي حداقل 5 سال داشته اند و به شرايط خاص زبان نياز دارند، داده مي شود.

اميدواريم كه اين مطلب براي شما مفيد واقع شود.

موفق باشيد.

منبع : ويزاتك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۲:۱۶ ] [ pouya ] [ نظرات (0) ]

شرايط رزرو پرواز براي ويزا

هر بار كه شما قصد بازديد از يك كشور شنگن را داشته باشيد، سفارت يا كنسولگري كشور مدنظر، از شما بعنوان يك مهاجر خارجي كه نياز به يك ويزاي شنگن دارد، ميخواهد كه بليط يا رزرو پرواز خود را نشان دهيد.شما به عنوان كسي كه قصد اخذ ويزاي شنگن يا هر نوع ويزاي ديگري را دارد،بايد رزرو پرواز رفت و برگشت را به مدارك خود ضميمه كرده و تحويل سفارت دهيد.ما در اين مطلب قصد داريم تا شرايط رزرو پرواز براي ويزا را براي شما توضيح دهيم.در ادامه با ويزاتك باشيد.

تصويري از تيكيت بر روي كيبورد در رزرو پرواز براي ويزابرخي از سوال هايي كه ممكن است در طول رزرو پرواز براي ويزا براي شما ايجاد شود :

آيا در صورت ريجكت ويزا،پول رزرو پروازم را از دست خواهم داد؟

خير.اكيدا پيشنهاد ميكنيم كه پرواز خريداري نكنيد و فقط پرواز خود را رزرو كنيد.حتي سفارت يا كنسولگري نيز اين مورد را به شما پپيشنهاد نخواهد كرد.حتي اگر شما پرواز خود را خريداري كرده باشيد،با توجه به قوانين كنسلي بليط ميتوانيد پرواز خود را با اعمال جريمه كنسل كنيد.در نظر داشته باشيد كه پرواز رزرو شده كه شامل اطلاعات ورود و خروج شما از كشورهاي منطقه شنگن خواهد بود و بعد از اينكه ويزاي شينگن يا هر ويزاي ديگري براي شما صادر شد،ميتوانيد نسبت به خريد پرواز اقدام كنيد.

منظور از برنامه پرواز يا سفر چيست؟

برنامه پرواز يا سفر براي درخواست ويزا، همانطور كه قبلا اشاره شد، يك بليط پرواز واقعي نيست و شما قبل از آن كه مطمئن شويد ويزاي شما صادر ميشود يا خير،نبايد پولي بابت آن صرف كنيد.جزئيات سفر يا برنامه سفر شما بيش از يك برگه ي مشخص كننده سفر شما هست.اين برگه يا سند در صدور ويزاي شما،نقش بسيار مهمي را بازي ميكند.برنامه پرواز شامل يك سري اطلاعات است كه به زمان پرواز،تاريخ پرواز،نوع پرواز،نوع هواپيمايي،مبدا و مقصد و ... اشاره ميكند.

چطور ميتوان يك پرواز بدون پرداخت هزينه رزرو كرد؟

براي اينكه بتوانيد يك پرواز به مقصد مد نظر خود رزرو كنيد،ميتوانيد به آژانس هاي مسافرتي مراجعه كرده و با قرار دادن اطلاعات خود در اختيار آن ها،نسبت به رزرو پرواز براي ويزا اقدام كنيد.فقط دقت كنيد كه پرواز خود را مطابق با سفر خود و ساير مدارك به دقت رزرو كنيد.

راه ديگري كه براي رزرو پرواز وجود دارد،رزرو پرواز به صورت آنلاين است.براي اين منظور ميتوان به سايت هايي مانند الي گشت و علي بابا اشاره كرد.

چرا سفارت يا كنسولگري ها در مورد رزرو پرواز حساس هستند؟

چند دليل براي اين حساسيت وجود دارد :

 • براي جلوگيري از اقامت بيش از حد در منطقه شنگن يا كشورهاي ديگري
 • براي تصميم گيري در صدور ويزا و نوع آن
 • براي مطمئن شدن از اينكه حرف هاي شما با اسناد شما مطابق است يا خير؟
 • و ....

اميدواريم كه اين مطلب براي شما مفيد واقع شود.

موفق باشيد.

منبع : ويزاتك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۴۵:۰۸ ] [ pouya ] [ نظرات (0) ]

هدف دوره MBA دانشگاه علامه طباطبايي

   مديريت حرفه اي در واقع شامل برنامه ريزي، كنترل، توسعه و مديريت افراد، اقلام، نقدينگي و زمان براي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده مي باشد.هدف اصلي دوره MBA دانشگاه علامه طباطبايي جهت دهي مديران و كاركنان در راستاي اهداف تعيين شده، برنامه ريزي و حفظ سازمان در بحران ها مي باشد.

Professional Management:

By definition, professional management is the planning, controlling, developing, and managing of people, things, money, and time to achieve preset goals and objectives. The goal is to get yourself and your team oriented toward goal setting and planning and away from crisis.

هدف از دوره MBA دانشگاه علامه طباطبايي

MBA (دوره ارشد مديريت كسب و كار)

   دوره هاي MBA ، در واقع دوره اي است كه مختص فارغ التحصيلان و حاضرين در حوزه كسب و كار مي باشد، كه توسط دانشگاه ها و موسسات معتبر ارائه مي گردد. در اين دوره دانش پذيران به صورت تئوري و عملي با مفاهيم عمومي و كاربردي علم مديريت در حوزه كسب و كار آشنا مي شوند.

سرفصل هاي دوره هاي MBA

MBA: A master of business administration (MBA) is a graduate degree achieved at a university or college that provides theoretical and practical training to help graduates gain a better understanding of general business management functions.

DBA (دوره عالي مديريت كسب و كار)

   مدرك دوره عالي كسب و كار كه به اختصار (DBA، D.B.A، DrBA، or Dr.B.A) ناميده مي شود، به افرادي كه دروس پيشرفته حوزه كسب و كار را گذارنده و تحقيق مناسبي با اين حوزه را انجام داده باشند، اعطا مي گردد. دوره هاي DBA اغلب دو رويكرد را در دانش پذيران ايجاد مي كنند، نخست توسعه دانش نظري مديريت كسب و كار و ديگري توسعه حرفه اي و عملياتي دانش پذيران ( به عنوان نمونه تعامل دانش حرفه اي با كسب و كار). فراگيران اين دوره اغلب از ميان مجربين حوزه كسب و كار و به طور خاص از كساني كه داراي نقش هاي رهبري و استراتژيك در سازمان ها هستند، انتخاب مي شوند.

سرفصل هاي دوره DBA

Doctorate of Business Administration (abbreviated DBA, D.B.A., DrBA, or Dr.B.A.) is a research doctorate awarded on the basis of advanced study and research in the field of business administration. Doctor of Business Administration programs have a dual purpose: contribute to business theory and further develop the professional practice (e.g. contribute to professional knowledge in business). Universities generally require candidates to have significant experience in business, particularly in roles with leadership or other strategic responsibilities

دانشگاه علامه طباطبايي:

   دانشگاه علامه طباطبائي مولود و فرزند انقلاب اسلامي است، در عين اينكه بنياد و ريشه هايش قدمتي 60 ساله دارد. بعد از انقلاب اسلامي براساس جايگاه رفيع علوم انساني و نياز به ايجاد يك دانشگاه تخصصي در حيطه علوم انساني و اجتماعي در كشور، از تركيب مراكز آموزش عالي مستقل با عناوين دانشگاه، دانشكده ، پژوهشكده ، مدرسه عالي ، آموزشگاه عالي ، مؤسسه ، مركز و سازمان كه از سال 1337 به تدريج تاسيس شده بودند، 2 مجتمع دانشگاهي با عناوين مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني و مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني تشكيل شد. اين مجتمع ها هر يك تحت مديريت مستقل، بيش از 5 سال فعاليت كرده و در 16 تير 1363 بر اساس موافقت شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، از ادغام آن ها دانشگاه علامه طباطبائي تاسيس شد.

تصويري از درب دانشگاه علامه طباطبايي

   هم‌اكنون دانشگاه علامه طباطبائي به‌عنوان تنها دانشگاه تخصصي علوم انساني و اجتماعي كشور با 10 دانشكده و يك مؤسسة آموزش عالي فعال، يك پرديس تحصيلات تكميلي، يك مركز رشد و نه پژوهشكده و مركز پژوهشي، در 226 رشته و گرايش تحصيلي در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو مي‌پذيرد. تعداد اعضاي هيئت‌علمي تمام‌وقت دانشگاه در حال حاضر 530 نفر است. اين دانشگاه از بدو تأسيس تا حال حاضر، حدود هفتاد و هفت هزار دانش‌آموخته به جامعه تقديم كرده است و تعداد دانشجويان اين دانشگاه در سال تحصيلي 96-95، به حدود18000 نفر بوده است.

   اگر به دنبال ثبت نام در دوره MBA دانشگاه علامه طباطبايي و دوره هاي DBA دانشگاه علامه طباطبايي هستيد،ما به عنوان نماينده رسمي و انحصاري اين دانشگاه در خدمت شما خواهيم بود.

منبع :  دوره MBA دانشگاه علامه طباطبايي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۱۸:۲۸ ] [ pouya ] [ نظرات (0) ]

ديدني هاي مسكو

 • كاخ كرملين
 • كيساي سنت باسيل
 • آرامگاه لنين
 • تئاتر بولشوي
 • اسلحه خانه كرملين
 • بناي يادبود فتح فضا
 • برج مخابراتي اوستانكينو
 • هفت خواهران يا آسمان‌خراش‌هاي استالين
 • متروي مسكو
 • مجسمه بزرگ پيتر يكم

10 غذا كه در تور روسيه نبايد از دست بدهيد!

 • Borscht : ريشه چغندر و سوپ گوشت گاو، كمي تند و خنك است كه يك كيك خامه اي در روي آن قرار دارد.
 • Beef Stroganoff : كمي گوشت گاو كه داراي سس ،كره ،خامه ترش ، خردل و پياز است.
 • كلم شيرين و ترش : كلم پخته شده در سركه قرمز، سيب زميني، كره و پياز
 • سوپ سولياكا : يك سوپ خنك كه از تكه هاي گوشت ساخته شده است كه ساعت ها با سير،گوجه فرنگي ،فلفل و هويج جوشيده است.
 • Blini : پنكيك نازك، كرم مانند كه از خمير نعناع ساخته شده است .
 • Potato Okroshka : سوپ سرد ساخته شده از پودر سيب زميني و پياز كه با زيتون تزئين شده است.
 • Knish : پودر سيب زميني، گوشت گاو، پياز و پنير در داخل خمير
 • Khachapuri  : مانند يك قايق شكل گرفته كه داراي انواع مختلف پنير ذوب شده و تخم مرغ است.
 • Zharkoy : خامه اي كه از گوشت گاو، سيب زميني، هويج، جعفري و كرفس ساخته شده است و به آرامي با سير، ميخك و گوجه فرنگي تلخ مي شود.
 • Golubtsy : گوش گاو آپ كه در كلم پيچيده شده است.
راهنماي خريد در تور روسيه
ساعت خريد:
 
اكثر مغازه ها و فروشگاه ها دوشنبه تا شنبه بين ساعت ۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰ يكسره باز هستند ولي فروشگاه هاي مواد غذايي در روزهاي تعطيل نيز به كار خود ادامه ميدهند . لازم به ذكر است تعداد فروشگاه هايي كه در ۲۴ ساعت شبانه روز باز هستند رو به گسترش است.توجه داشته باشيد اشياي عطيقه ، با ارزش و آثار هنري و كار شده با دست از ديگر مواردي هستند كه ميتوانيد به عنوان سوغاتي براي عزيزانتان انتخاب كنيد.براي كسب اطلاعات بيشتر از مراكز خريد ، از دفتر خدمات هتل خود در تور روسيه نيز ميتوانيد كمك بگيريد.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ دى ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۳۹:۵۵ ] [ pouya ] [ نظرات (0) ]
تور قبرس شمالي يكي از بهترين مقاصد گردشگران در فصل تابستان قبرس شمالي است.ما در اين مطلب قصد داريم تا راهنماي سفر شما در تور قبرس شمالي باشيم و با بيان برخي ار نكات سفر به قبرس شمالي در خدمت شما باشيم. ترانسفر از فرودگاه به هتل در تور قبرس شمالي معمولا آن دسته از افرادي كه اين تور را رزرو ميكنند داراي راهنما و ترانسفر از فرودگاه به هتل و بالعكس هستند.اما كساني كه در قالب تور به قبرس شمالي سفر ميكنند با چه كار كنند؟ اين افرد ميتوانند با اجاره تاكسي يا با استفاده از اتوبوس ها شهري به هتل يا ويلاي خود در جزيره بروند كه هزينه چنداني نخواهد داشت. حمل و نقل در تور قبرس شمالي هنگامي كه شما در قبرس شمالي هستيد، راه هاي متعددي وجود دارد كه بتوانيد جزيره را زير پا بگذاريد. يكي از بهترين گزينه هاي سفر در تور قبرس شمالي ، اجار يك ماشين است كه باعث مي شود شما هر جا كه مايل هستيد برويد. از ديگر وسايل نقليه كه ميتوان در قبرس استفاده كرد ،اتوبوس هاي شهري است كه هر ساعت يكبار ميتوان آن ها را يافت.اما اگر قصد دارد به مسيرهاي كوهستاني و ساحلي برويد پيشنهاد ما اين است كه يك ماشين اجاره كنيد. آيا سفر به قبرس شمالي امن است؟ بله. قبرس شمالي كه با نام قبرس تركيه نيز شناخته ميشود،يكي از اماكن امن جهان به حساب مي آيد.براي اينكه خيالتان راحت باشد،در اكثر هتل ها نيز صندوق هاي امن براي قراردادن پول و مدارك شما موجود است.پس با خيالي راحت نسبت به رزرو اين تور اقدام كنيد. آيا تور قبرس شمالي نياز به ويزا دارد؟ خير. چه نوع ارزي در قبرس شمالي قابل استفاده است؟ در تور قبرس شمالي شما ميتوانيد از لير تركيه،دلار و يورو استفاده كنيد. اميدواريم كه اين مطلب در سفر به قبرس شمالي براي شما مفيد واقع شود.

تور قبرس شمالي

يكي از بهترين مقاصد گردشگران در فصل تابستان قبرس شمالي است.ما در اين مطلب قصد داريم تا راهنماي سفر شما در تور قبرس شمالي باشيم و با بيان برخي ار نكات سفر به قبرس شمالي در خدمت شما باشيم.

ترانسفر از فرودگاه به هتل در تور قبرس شمالي

معمولا آن دسته از افرادي كه اين تور را رزرو ميكنند داراي راهنما و ترانسفر از فرودگاه به هتل و بالعكس هستند.اما كساني كه در قالب تور به قبرس شمالي سفر ميكنند با چه كار كنند؟

اين افرد ميتوانند با اجاره تاكسي يا با استفاده از اتوبوس ها شهري به هتل يا ويلاي خود در جزيره بروند كه هزينه چنداني نخواهد داشت.

حمل و نقل در تور قبرس شمالي

هنگامي كه شما در قبرس شمالي هستيد، راه هاي متعددي وجود دارد كه بتوانيد جزيره را زير پا بگذاريد. يكي از بهترين گزينه هاي سفر در تور قبرس شمالي ، اجار يك ماشين است كه باعث مي شود شما هر جا كه مايل هستيد برويد.

از ديگر وسايل نقليه كه ميتوان در قبرس استفاده كرد ،اتوبوس هاي شهري است كه هر ساعت يكبار ميتوان آن ها را يافت.اما اگر قصد دارد به مسيرهاي كوهستاني و ساحلي برويد پيشنهاد ما اين است كه يك ماشين اجاره كنيد.

آيا سفر به قبرس شمالي امن است؟

بله.

قبرس شمالي كه با نام قبرس تركيه نيز شناخته ميشود،يكي از اماكن امن جهان به حساب مي آيد.براي اينكه خيالتان راحت باشد،در اكثر هتل ها نيز صندوق هاي امن براي قراردادن پول و مدارك شما موجود است.پس با خيالي راحت نسبت به رزرو اين تور اقدام كنيد.
آيا تور قبرس شمالي نياز به ويزا دارد؟

خير.

چه نوع ارزي در قبرس شمالي قابل استفاده است؟

در تور قبرس شمالي شما ميتوانيد از لير تركيه،دلار و يورو استفاده كنيد.

اميدواريم كه اين مطلب در سفر به قبرس شمالي براي شما مفيد واقع شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ دى ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۴۳:۵۷ ] [ pouya ] [ نظرات (0) ]

تور كيش

[fvplayer src="http://dl.badsagroup.com/uploads/kish/%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%DB%8C%D8%B4_x264.mp4"]


جزيره اي دوست داشتني كيش يكي از بهترين نقاط گردشگري است. هر سال، اين جزيره ميليون ها گردشگر را از داخل كشور و خارج از كشور در قالب تور كيش يا خارج از تور جذب مي كند و شمار زيادي از مردم را با زيبايي هاي جذاب

طبيعي خود جذب مي كند.

اين جزيره در يك منطقه گرم و خشك با تابستان بلند و گرم و زمستان متوسط قرار دارد.بنابراين، بهترين زمان سفر به جزيره از آبان تا فروردين است.

تصويري زيبا از جزيره كيشتصويري زيبا از جزيره كيش

چطور ميتوان به جزيره كيش رفت؟

گردشگران مي توانند از طريق تهران، شيراز، اصفهان، مشهد و غيره به جزيره كيش سفر كنند. پس از ورود به فرودگاه بين المللي كيش، گردشگران ممكن است از طريق تاكسي يا با استفاده از خدمات تور كيش و با استفاده از حمل و نقل هتل ها به مراكز و هتل هاي تفريحي بروند.

تصويري از فرودگاه جزيره كيشتصويري از فرودگاه جزيره كيش

ساير وسايل سفر به كيش عبارتند از: سفر دريايي توسط كشتي هاي بندر لنگه و بندر چارك در استان هرمزگان يكي ديگر از امكان سفر به بندر كيش از طريق بندر آفتاب در نزديكي روستاي گرزه در يك سفر دريايي ۱۸ كيلومتري است.

پوشش گياهي كيش

وقتي به جزيره كيش با تور كيش يا به طريق ديگري سفر ميكنيد خواهيد ديد كه پوشش گياهي و ديدگاه سبز جزيره كيش هر تماشاگري را جذب مي كند. كيش در منطقه گرمسيري در جنوب ايران واقع شده است.پوشش گياهي كيشپوشش گياهي كيش

درختان اين منطقه شامل درختان بومي و غير بومي مي باشند. درختان بومي شامل Mesquite، Palm، Konar و Tamarisk است. معروف ترين درخت بومي اين جزيره درخت انجير با شكوه است. درختان غير بومي شامل نخل زينتي، ميرتس، موز و ليمو است.تصويري از ساحل جزيره كيشتصويري از ساحل جزيره كيش

در مقايسه با سواحل ديگر جهان با ماسه هاي خاكستري، جزيره كيش با ماسه هاي سبك مرجاني پوشيده مي شود تا يك منطقه ساحلي نقره اي توليد كند. يكي ديگر از جاذبه ها كه در تور كيش خواهيد ديد اين است كه دريا در نزديكي اين ساحل زيبا پر از گونه هاي ماهي زينتي و چشم نواز است.

در تور كيش چه تفريحاتي داشته باشيم؟

هتل هاي ۳ ستاره تا ۵ ستاره و مراكز اقامتي اين جزيره مناسب با سليقه گردشگران مختلف در تور كيش خواهد بود.
پارك دلفينها يا دلفيناريوم كيش يكي از زيباترين مجتمع هاي تفريحي خاورميانه است كه بيش از ۱۰۰ هكتار را شامل ميشود و بسياري از گردشگران تور كيش را به تماشاي حركت دلفين ها فرا ميخواند.دلفيناريوم كيشدلفيناريوم كيش

يك باشگاه تفريحي دريايي در اين جزيره وجود دارد كه خدمات گوناگون مانند غواصي،شاتل، اسكي روي آب و غيره را فراهم مي كند.تصويري از تفريحات جزيره كيشتصويري از تفريحات جزيره كيش

يك مسير دوچرخه سواري در يك مسير طولاني در اطراف جزيره و يك باغ پرندگان وجود دارد.تصويري از مسير دوچرخه سواري جزيره كيشتصويري از مسير دوچرخه سواري جزيره كيش

يكي ديگر از جاذبه هاي توريستي منحصر به فرد اين جزيره، مجموعه ورزشي المپيك با خدمات گوناگون و استخرهاي مجزا براي مردان و زنان در خدمت گردشگران تور كيش است.تصويري از مجتمع دريايي خليج فارستصويري از مجتمع دريايي خليج فارس

علاقه مندان به اسب سواري ميتوانند در اين جزيره زيبا اسب سواري را نيز تجربه كنند.اسب سواري در جزيره كيشاسب سواري در جزيره كيش

برخي از سوالات متدوال مسافران در تور كيش

آيا امكان كنسلي تور كيش وجود دارد؟

اگر تور كيش رزرو كرده ايد و بنا به هر دليل ميخواهيد آن را كنسل كنيد بايد بدانيد كه در صورتيكه تور چارتر باشد احتمال كنسل كردن آن خيلي كم خواهد بود اما اگر در تور كيش شما از پرواز سيستمي استفاده شده باشد، امكان كنسل كردن پرواز با كسر درصد جريمه وجود دارد و هتل نيز به شرط فروش (در بازه زماني كه شما هتل رزرو كرده ايد مسافر جايگزين پيدا شود) با درصد جريمه كنسل خواهد شد.

آيا تور كيش رزرو كنيم يا پرواز تك؟

به صورت كلي اگر تور كيش رزرو شود بهتر است چون با توجه به اينكه هتل ها و پروازها معمولا به صورت چارتر در اختيار آژانس ها ميباشد پس اگر در قالب تور به جزيره سفر كنيد به صرفه خواهد بود.

نكته : اگر به صورت گروهي و تعداد بالا قصد سفر به جزيره كيش را داريد،بهتر است كه " تور كيش " و "رزرو پرواز تك سوئيت شخصي" را مقايسه كنيد.ممكن است اينگونه به صرقه تر باشد.

ساعت تحويل و تخليه اتاق در تور كيش چگونه است؟

طبق قانون هتل ها ،ساعت ۱۴ اتاق به مسافران تور كيش تحويل داده ميشود و در ساعت ۱۲ بايد اتاق تخليه شود.

اميدواريم كه اين مطلب در رزرو تور براي شما مفيد واقع شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ دى ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۵۰:۰۷ ] [ pouya ] [ نظرات (0) ]

تور استانبول

تور استانبول نگيريد اگر ...

اگر دنبال ساحل دريا و يك سفر آرام هستيد ودلتان لم دادن و ولو شدن در دامن طبيعت را مي خواهد تور استانبول گزينه مناسبي براي شما نخواهد بود.

تور استانبول بگيريد اگر ...

اگر دنبال يك شهر پر انرژي ،يك مقصد عالي براي خريد ،يك سفر پر از خوردني هاي لذيذ هستيد و كاريزماي يك شهر تاريخي مسحورتان مي كند.تور استانبول بهترين مقصد براي سفر شماست.

تصويري زيبا از شهر استانبول در تور استانبولتصويري زيبا از شهر استانبول

چه زماني تور استانبول رزرو كنيم؟

بهار و پائيز بهترين فصل استانبول است اما اگر يك گرماي ملايم اذيتتان نمي كند تابستان بهترين فصل حراج هاي اين شهر است البته زمستان هم براي خريد لباس هاي خارج از فصل عالي است و قيمت هتل ،پرواز و تورهاي استانبول نيز در اين فصل به كف قيمت مي رسد.

قيمت ها و هزينه هاي تور استانبول:

 • حمل ونقل عمومي: متوسط
 • غذا: متوسط
 • مواد خوراكي: ارزان
 • سينما وتفريح: متوسط
 • تاكسي: گران
 • پوشاك: ارزان
 • دارو ودرمان: بسيار گران

ديدني هاي برتر در تور استانبول :

تصويري از زمستان در استانبول

تصويري از زمستان در استانبول

در تور استانبول چه بخوريم؟

 • اسكندر كبابiskender Kebap
 • لاهماجون Lahmacun
 • دونر كباب Doner Kebap
 • پيده pide
 • كوفته kofte
 • ايسلاك هامبورگر Islak Hamburger
 • آدانا كباب Adana kabab
 • كومپير kumpir
 • كارنياريك Karniyank
 • بورك Borek
 • باقلواي استانبولي 
 

تصويري از رستوران هاي استانبولتصويري از رستوران هاي استانبول

اگر علاقه مند به غذاهاي خياباني استانبول هستيد،پيشنهاد ميدهيم اين غذاها را نيز امتحان كنيد.

چه چيزي در تور استانبول بخريم؟

پوشاك و البسه، منسوجات خانگي ،كاسه هاي سراميكي، پنير و قهوه، شيريني لوكومر و باقلوا، ظروف مسي و بلوري و صنايع دستي

زمان حراج در استانبول:

زمان در استانبول فصل تابستان و زمستان است البته در حوالي عيد فطر و پايان هر فصل نيز حراجهاي كوتاه مدت وجود دارد چند مركز خريد نيز كه به مراكز خريد آوت-لت مشهورند حراج اجناس خارج از فصل و طرح را در طول سال دارند كلمه اينديريم INDIRIM به معني حراج در زبان تركي است.

مراكز خريد برتر در تور استانبول:

 • بازار سر پوشيده Kapah Carsi
 • مركز خريد فروم استانبول Forum Istanbu Alisveris
 • بازار ادويه –مصري ها Misir Carsisi
 • خيابان استقلالIstiklal Caddesi
 • مرمز خريد استارسيتي Starcity Outlrt Center
 • خيابان بيازيت Beyazit Caddesi
 • مركز خريد اوليويومOlivium Outlet Center
 • مركز خريد جواهرCevahir Alisveris Merkeezi
 • مركز تجاري ايستينه پاركIstinye Park Alisveris Merkezi
 • فروشگاه كارفور

تصويري از خيابانهاي شلوغ استانبولتصويري از خيابانهاي شلوغ استانبول

مراكز تفريحي تور استانبول :

 • پارك مينياتوركMiniaturk Park
 • پارك ييلديز Yildiz Park
 • جزيره بويوك آدا Buyukada
 • آكواريوم فلوريا Istanbul Aquarium
 • شهربازي مركز خريد جواهر پارك امرگان Emirgan Park
 • كشتي سواري بر روي رود بسفور

امنيت در استانبول:

استانبول به ظاهر امنيت بالايي دارد ولي يادتان باشد كه جيب پر پول شما و شيادها هميشه هم را پيدا مي كنند در شب از پرسه زدن در محله هاي خلوت خودداري كنيد و حسابي مراقب آدم هايي باشيد كه به شما وعده يك شام رويايي و يك شب ويژه را مي دهند ممكن است آن پيشنهاد به قيمت تمام دارايي سفرتان تمام شود.

بهداشت در استانبول:

اين شهر از نظر استاندار بهداشت در درجه خوبي قرار دارد و نظام درماني تجهيزات و كادر پزشكي بسيار پيشرفته اي در اين شهر وجود دارد البته به دليل قيمت بسيار بالاي بهاي درمان در تركيه توصيه مي كنيم كه بيمه مسافرتي در تور استانبول را فراموش نكنيد.

پروازهايي كه به استانبول مي روند

 • هواپيمايي ايران اير: دوشنبه چهارشنبه جمعه
 • هواپيمايي ماهان: همه روزهاي هفته
 • هواپيمايي آسمان: همه روزهاي هفته
 • هواپيمايي تركيش: همه روزهاي هفته
 • هواپيمايي اطلس جت: همه روزهاي هفته
 • قشم اير
 • تابان و ...

اطلاعات كاربردي در تور استانبول:

ويزا: نياز به ويزا ندارد

واحد پول: لير تركTurkish Lira-TRY

ساعت: ساعت رسمي تركيه ۱٫۳۰ دقيقه ايران عقب تر است.

ولتاژ برق: ۲۴۰-۲۲۰ ولت

آب لوله كش: غير قابل نوشيدني

منبع : dailysabah

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ دى ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۴۱:۴۵ ] [ pouya ] [ نظرات (0) ]

تور هند

هنگامي كه به مقصد هاي ناشناخته سفر مي كنيد، بايد از راهنمايي هاي مفيد براي غلبه بر موانع استفاده كنيد، حال چه به هند سفر كنيد و يا كشورهاي ديگر. در اين مطلب ما راهنمايي‌هاي لازمي كه بايد در تور هند به خاطر داشته باشيد را مطرح خواهيم كرد.


برقراري ارتباط با مردم محلي هند

اگر شما به زبان انگليسي تسط داشته باشيد، در تور هند ديگرنگراني خاصي نخواهيد داشت، اما اگر زبان انگليسي را ندانيد، بايد چكار كنيد؟ در ابتدا بهتر است جملات خود را به جملات كوچكتر و قابل فهم‌تر تقسيم كنيد. حتما يك قلم و يك دفترچه يادداشت براي ترسيم شكل در صورت نياز، همراه داشته باشيد. قبل از اينكه هتل را ترك كنيد، نام و آدرس هاي مهم را به زبان محلي يادداشت كنيد.تصويري از مردم محلي هندتصويري از مردم محلي هند

غذا خوردن در كوچه و خيابان

غذاهاي خوشمزه‌ي هندي و نان و شيريني آن بسيار شناخته شده است. اما امكانات بهداشتي ممكن است حتي در پايتخت هند كه رفت و آمد گردشگران در آن زياد است، كم باشد و اين مورد هميشه باعث نگراني مسافران تور هند است. سعي كنيد غذاهاي كاملا پخته شده بخوريد و از خريدن سبزي و سالاد از هر فروشنده‌اي خودداري كنيد. گياهخوار بودن در هند بهتر است. از خوردن غذاهاي بيش از اندازه تند بپرهيزيد و در نهايت هميشه دست‌هاي خود را بشوييد.

تصويري از غذاهاي خياباني هندتصويري از غذاهاي خياباني هند

رعايت احترام و پوشش

احتمالا اخبارهاي زيادي در مورد مذاهب مختلف در هند شنيده‌ايد. براي اينكه در تور هند دچار مشكلي نشويد، سعي كنيد در انتخاب نوع پوشش خود درهند وسواس بيشتري به خرج دهيد. با افرادي كه لباس‌هاي محلي پوشيده به تن كرده‌اند با احترام رفتار كنيد. هنگام ورود به عبادتگاه‌ها لباس پوشيده بپوشيد و كفش‌ها خود را در بياوريد. گرفتن عكس از خدايان در معابد، اكثرا مجاز نيست.تصويري از پوشش مردم هندتصويري از پوشش مردم هند

مراقب باشيد !!!

ممكن است در هند گم شويد و يا مسير را از دست بدهيد. از هركسي درخواست كمك نداشته باشيد زيرا ممكن است كلاهبردار باشند. براي اينكه در تور هند دچار چنين مشكلي نشويد بهتر است با يك گروه يا تور به گشت و گذار در هند بپردازيد.

منبع : india


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ دى ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۳۹:۱۵ ] [ pouya ] [ نظرات (0) ]

تور صربستان

در تور صربستان از كجا ديدن كنيم؟

صربستان در جنوب شرقي اروپا قرار دارد و بخش مركزي شبه جزيره بالكان را اشغال كرده است. بخش شمالي آن را دشت‌هاي بزرگ و بخش‌هاي جنوبي آن را تپه و كوه فرا‌گرفته است. بيش از ۱۵ قله، ۲۰۰۰ متر بالاتر از سطح دريا و همچنين پنج پارك ملي معروف نيز در صربستان وجود دارد كه ميتوانيد در تور صربستان از آن بازديد كنيد.

علاوه بر زيبايي‌هاي طبيعي كه در صربستان وجود دارد، مردمان آنجا نيز بسيار مهمان‌نواز هستند. حال بايد بدانيد هنگام سفر به صربستان و در تور صربستان از كجا‌ها ديدن كنيد و انتظار چه چيزي را داشته باشيد از موزه نيكولا تسلا (Nikola Tesla) ديدن كنيد.

نيكولا تسلا، يكي از بزرگترين مخترعان و مهندسين تمام دوران، از خانواده‌اي صربستاني بود كه بعد از مرگش به خواسته‌ي خودش، تمام اموالش به بلگراد منتقل شد. موزه، كه در ويلا زيبا و مسكوني ساخته شده در سال ۱۹۲۹ قرار دارد، تنها خانه شخصي تسلا است كه تمامي كار‌هاي آن و اختراعاتاش در آنجا گرد‌آوري شده است.

در امتداد رودخانه دانوب و ساوا، با قايق كروز، شناور شويد

با قايق كروز راهي رودخانه دانوب و ساوا كه آب‌راه‌هاي اصلي بلگراد هستند، شويد تا از شلوغي شهر كمي دور شويد و ميان اين همه زيبايي، آرامش عجيبي كسب كنيد. چندين شركت در زمينه خدمات قايق كروز هستند كه آب‌راه‌هاي اصلي بلگراد را به جاذبه‌هاي توريستي ارزشمند تبديل كرده‌اند.

تصويري از رودخانه هاي دانوب و ساوا در كنيد تور صربستانتصويري از رودخانه هاي دانوب و ساوا

زخم هاي ناشي از جنگ را ببينيد

حمله هوايي ناتو به يوگسلاوي سابق در سال ۱۹۹۹ سبب آسيب‌هاي جدي به زير ساخت‌هاي شهر بلگراد شد. بيش از ۱۵ سال است كه از اين فاجعه مي‌گذرد و شهر درحال بهبود و بازسازي است اما هنوز سايه‌هاي سياه آن در شهر مشهود است. موزه هوانوردي و موزه نظامي واقع در بلگراد، هر دو نمايان‌گر آثار به جا مانده از جنگ هستند.تصويري از موزه اي در بلگرادرتصويري از موزه اي در بلگراد

كاوش در شهر زير زمين

بلگراد ۷۰۰۰ ساله، تاريخي در دل خود نهفته دارد كه برخي از آنها هنوز هم كشف نشده است. دروازه اصلي قلعه روم كه گذرگاه‌هاي مخفي در طول جنگ بين تيتو و استالين بوده است، در اواسط قرن بيستم حفر شد كه اكنون كشف و در معرض بازديد عموم در تور صربستان قرار گرفته است.

تصوييري از تونل هاي مخفي در شهر بلگرادتصوييري از تونل هاي مخفي در شهر بلگراد

لذت بردن از حمام آفتاب در Ada Ciganlija

به عنوان درياي بلگراد شناخته شده اما ساحلي در كنار رودخانه ساوا است. شبيه به يك شبه جزيره است كه در سال‌هاي اخير بررسي‌‌هاي فراواني بر روي آن انجام شده تا به منطقه تفريحي شگفت انگيز تبديل شود، كه در طي ماه‌هاي گرم سال با جمعيت زيادي رو به رو مي‌شود. علاوه بر يك ساحل ۷ كيلومتري، همه امكانات يك زمين تفريحي را دارا است.تصويري از حمام آفتاب شهر بلگراد

گشتي در بازار كالينيچ (Kalenić) بزنيد

بازار آزادي كه توليد‌كنندگان، محصولات محلي خود را در آن به فروش مي‌رسانند. ميوه و سبزيجات تازه، شير و پنير محلي را مي توانيد در اين بازار تهيه كنيد. فروشندگان حتي به خريداران اين اجازه را مي‌دهند كه محصولات را به صورت رايگان تست كنند. در كنار اين بازار، رستوران و مغازه‌هاي كوچكي وجود دارد كه در تور صربستان مي‌توانيد براي خريدن سوغاتي اقدام كنيد.تصويري از بازار كالينيچتصويري از بازار كالينيچ

كاوش در منطقه ساوامالا (Savamala)

ساوامالا از قرن نوزدهم تا به امروز، تغييرات زيادي داشته است. در جنگ جهاني دوم، تمامي ساختمان‌هاي تاريخي از جمله ساختماني كه توسط امپراتوري عثماني ساخته شده بود، تخريب شد. اما امروزه، ابتكار‌هاي فرهنگي و جشنواره‌هاي زيادي در اين منطقه به وقوع پيوسته است. ساوامالا يكي از بهترين و پر‌جمعيت‌ترين مناطق در بلگراد كه در تور صربستان ميتوانيد از آن بازديد كنيد.

تصويري از ساوامالا

بعد‌از‌ظهر را در پارك تاريخي كالمگدان (Kalemegdan) بگذرانيد

قديمي‌ترين پارك در بلگراد است. قلعه‌اي كه در اين پارك وجود دارد، ميدان نبردي بوده است كه ميليون‌‌ها سرباز به خود ديده است. به تدريج پس از آزادسازي صربستان از سلطه حكومت عثماني، از ميدان نبرد به پاركي زيبا تبديل شد. اين پارك در بالاي صخره‌اي مشرف به محل تلاقي رودخانه‌هاي ساوا و دانوب قرار دارد.

تصويري از پاك تاريخي كالمگدان

معماري شهر قديمي Zemun را تحسين كنيد

پيش‌تر، شهر در حومه امپراتوري اتريش-مجارستان قرار داشت اما بعد از پايان جنگ جهاني اول در سال ۱۹۱۸، جزئي از قلمرو صربستان شد. خرابه‌هاي قلعه قرون وسطي، نماد قابل تشخيص از شهر قديمي است. به سادگي مي‌توانيد يك روز در اين شهر بگذرانيد و غذاي خوشمزه‌اي هم بخوريد.

تصويري از شهر قديمي زمون

تراموا و ديدن مناظر

گردشگران به طور معمول، استفاده از اتوبوس‌هاي دو طبقه را براي ديدن بهتر شهر، انتخاب مي كنند. اما در بلگراد، مي‌توانيد روش جايگزين و مهيج‌تري را انتخاب كنيد. تراموا، وسيله‌ي نقليه‌ي هيجان‌انگيزي است كه با سوار شدن بر آن و گشتن در شهر، مي‌توانيد نهايت لذت را ببريد.تصويري از تراموا در بلگرادتصويري از تراموا در بلگراد

شهر بلا‌كركوا (Bela Crkva)

شهري كوچك اما با جذابيت فراوان است. از زيبايي دقيقا شبيه به شهر‌هاي زيبا در رمان‌ها است. از لحاظ اقتصادي، فقير‌ترين شهر صربستان اما از نظر موقعيت جغرافيايي، طبيعت و توانايي گردشگري، بسيار غني است. دو رودخانه و هفت درياچه مصنوعي كه در اين شهر وجود دارد، روزانه بيش از ۱۰هزار گردشگر تور صربستان را به خود جذب مي‌كند.تصويري از شهر بلاكركواتصويري از شهر بلاكركوا

معماري شهر گلوباك (Golubac)

شهري كه در كناره سمت راست رودخانه دانوب در صربستان واقع شدهاست. از اين منطقه، دانوب بسيار گسترده به نظر مي‌رسد، گويي به تماشاي دريا نشسته ايد. از هرجايي مي‌توان به اين شهر كوچك و زيبا با معماري خاصش وارد شد.تصويري از شهر گلوباك

درونگراد (Drvengrad)، جشنواره كاستندورف (festival Kustendorff)

كاستندورف، منطقه گردشگري فرهنگي و مربوط به فيلم در درونگراد است. خالق اين معجزه توريستي، كارگردان مشهور صربي، امير كاستاريكا است. مونيكا بلوزچي، جيم جارموس، جاني دپ و بسياري ديگر از مهمانان اين جشنواره، شخصيت‌هاي شناخته شده جهان هستند كه در اين مراسم حضور پيدا مي‌كنند.

بهترين زمان براي سفر به صربستان

آب و هواي صربستان، قاره‌اي است يعني تابستان‌ها گرم و زمستان‌ها سرد است. حال زماني كه قصد سفر به اين كشور زيبا را داريد، بايد نسبت به آب و هواي آن مطلع باشيد تا سفر بهتري را تجربه كنيد.

صربستان داراي دو اقليم مجزا است. آب و هوا در شمال صربستان به طور معمول در طول زمستان سرد و در تابستان گرم و مرطوب است. اما در جنوب صربستان، هوا گرم و خشك است. بارش باران در سرتاسر شمال صربستان به طور مساوي توزيع مي‌شود اما در سواحل جنوبي، تجربه آب و هواي مديترانه‌اي در مقايسه با اقليم داخلي وجود دارد.

در تابستان، ماه‌هاي جولاي و آگوست، شلوغ‌ترين فصل مسافرت در صربستان و ايده‌آل‌ترين زمان براي بازديد است. در طول تابستان، دماي هوا بالا و بارندگي كم است، با اين حال بسياري از جشنواره‌ها و رويداد‌هاي سرگرم‌كننده در تابستان برگزار مي‌شود. به همين دليل در روز‌هاي گرم تابستان نيز، گردشگران زيادي در صربستان ديده مي‌شوند.تصويري زيبا از شهر بلگرادتصويري زيبا از شهر بلگراد

در طول فصل پاييز و بهار، با اينكه هوا هنوز هم براي گشت و گذار خوب و مناسب است، جمعيت مسافران تور صربستان و هزينه‌ها آن به طرز عجيبي كاهش مي‌يابد. زمستان هم فصل اسكي است كه از ماده دسامبر آغاز مي‌شود و تا ماه مارس ادامه دارد. با اينكه زمستان در شمال صربستان سرد است اما هم اين فصل و هم اسكي، مسافران خاص خود را دارد.

تصويري از زمستان در صربستان

منابع

iexplore

theculturetrip


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ دى ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۵۱:۱۹ ] [ pouya ] [ نظرات (0) ]

تور بلغارستان | تور ارزان بلغارستان و وارنا | تور لحظه آخري بلغارستان

تور بلغارستان

وارنا يكي از زيباترين شهرهاي ساحلي بلغارستان است كه در آن جاذبه هاي گردشگري فراواني وجود دارد و همچنين مسافران تور بلغارستان سرگرمي هاي زيادي در آن خواهند داشت.


در تور بلغارستان و وارنا از كجا ديدن كنيم؟

آب گرم رومان وارنا

وارنا يكي از زيباترين شهرهاي ساحلي بلغارستان است كه در آن جاذبه هاي گردشگري فراواني وجود دارد و همچنين مسافران سرگرمي هاي زيادي در آن خواهند داشت.

تصويري از آب گرم رومان وارناتصويري از آب گرم رومان وارن

كليساي جامع وارنا

يكي از معروفترين ساختمان ها در وارنا، كليساي جامع مسيحيان است. كليساي جامع ويترين بسياري از سبك هاي معماري سنتي مسيحي و تعداد انگشت شماري از سبك هاي ساخت وساز همان منطقه است. گنبد طلايي اين كليسا، آنرا از ديگر سازه هاي مذهبي متمايز كرده است.

تصويري از كليساي جامع وارناتصويري از كليساي جامع وارنا

باغ دريايي وارنا

باغ دريايي يك پارك به زيبايي طراحي شده در نزديكي بندر است. اين گردشگاه بزرگ به دو قسمت، تقسيم شده است، يك قسمت داراي درختان بسيار و سمت ديگر چمن است. براي پياده روي و لذت بردن از مناظر، حتما به اين باغ سر بزنيد.تصويري از باغ دريايي وارناتصويري از باغ دريايي وارنا

 

 

ماسه هاي طلايي وارنا

وارنا همچنين داراي سواحلي است كه مي توان در آن اسب سواري كرد و از موسيقي محلي زنده لذت برد. مجسمه ها، خاتم كاري ها و ديگر هنرها، اين سواحل را بيش اندازه جذاب و زيبا مي كند و همچنين مي توان از ريلكس كردن بر روي شن و ماسه ي طلايي هم لذت برد.تصويري از ساحل طلايي بلغارستانتصويري از ساحل طلايي بلغارستان

در تور بلغارستان غذاهاي معروف بلغاري را امتحان كنيد!

غذاهاي بلغاري ،بسيار تازه و دلچسب هستند.بلغارستان از لحاظ بالا بودن كيفيت سبزيجات، فراورده هاي لبني و تنوع ادويه جات خفيف،معروف است.گوشت مرغ و خوك،شايع ترين اشكال گوشت مورد استفاده در بلغارستان هستند، هرچند كه ماهي و گوشت گوساله نيز محبوب است و گوشت بره به سبك بلغاري و سنتي طبخ مي شود و بسيار لذيذ هم هست..در حالي كه بسياري از كالاهاي اساسي مورد استفاده در غذاهاي بلغاري را مي توان در تركيه، يونان و يا صربستان پيدا كرد اما بوي محلي و طبخ محلي آن ،چيز ديگريست كه پپيشنهاد ميدهيم در تور بلغارستان امتحان كنيد.

بانيتسا

از طعم اين كلوچه روغني كه در تمام نانوايي و شيريني پزي هاي بلغاري يافت مي شود،لذت ببريد.اين كلوچه از پنير فتا،پياز،كلم، اسفناج، قارچ يا كدو تنبل پر شده است.همچنين مي توانيد بانيتسا را با سيب و گردو هم امتحان كنيد.اين كلوچه بخش جدايي ناپذير صبحانه هاي سنتي بلغاري است.

تصويري از بانيتسا

 

 

قيمت معمول بانيتسا : ۱-۱٫۵۰ BGN

كباب چه

اين غذاي خوشمزه از خانواده‌ي يكي از غذاهاي معروف يوگسلاوي به نام كباب‌پيسي (ćevapčići) و غذاي رمانيايي به نام ميتيتي (mititei) است. اين كباب معمولا با نوعي نوشيدني خنك بلغاري سرو مي‌شود.

براي بيشتر لذت بردن از طعم كباب چه،مي توان در كنار آن از تركيب سيب‌زميني سرخ شده و پنير سينره‌ي رنده شده استفاده كرد. معمولا از زيره و فلفل سياه براي طعم‌دار كردن آن استفاده مي كنند.تصويري از كبابچهتصويري از كبابچه

قيمت معمول كباب چه : ۱-۲ BGN

سالاد شوپسكا

سالادي اشتها آور كه براي شروع غذا از آن استفاده مي شود. در تركيب اين سالاد مي توان گوجه فرنگي خرد شده، خيار، پياز و فلفل، با پنير رنده شده و جعفري را ديد.اين سالاد ساده اما خوشمزه، سالاد بين المللي بلغاري است.جالب ترين چيز در اين سالاد، تركيب رنگي آن است، سفيد (پياز)، سبز (خيار) و قرمز (گوجه‌فرنگي) كه به رنگ پرچم بلغارستان است و غذايي ملي محسوب مي شود.امتحان كردن اين سالاد در تور بلغارستان خالي از لطف نيست.

تصويري از شوپسكاتصويري از شوپسكا

قيمت معمول شوپيسكا: ۲٫۵۰-۵ BGN

موساكا

دستور پخت اين غذا در سراسر منطقه‌ي بالكان متفاوت است، اما نسخه‌ي بلغاري آن از سيب‌زميني، تخم‌مرغ و گوشت چرخ‌كرده تهيه مي‌شود. اين غذا در ميان مردان بلغاري از محبوبيت زيادي برخوردار است و يك شوخي در ميان آنان رايج است كه مي گويند: اگر زني توانست موساكا را به خوبي طبخ كند،حتما با آن ازدواج كن. نسخه ي يوناني آن بر پايه ي بادمجان است در صورتي كه نسخه ي بلغاري آن بر پايه ي سيب زميني ورقه شده و گوشت چرخ كرده است.

تصويري از موساكاتصويري از موساكا

قيمت معمول موساكا : ۳-۶ BGN

ليوتنيتسا

اگر از يك بلغاري بپرسيد بهترين تركيب غذايي با نان تست چه مي تواند باشد، قطعا جواب فلفل سياه و گوجه‌فرنگي خواهد بود. البته امروزه اين تركيب به صورت تجاري در آمده و در شيشه هاي كوچك به فروش مي رسد، هرچند هنوز هم بسياري از خانواده‌ها آن را در خانه تهيه مي‌كنند. علاوه بر آن غذايي محبوب در ميان كودكان نيز هست.با توجه به پياز، سير و زيره‌اي كه در تهيه‌ي ليوتنيستا استفاده مي‌شود، اين غذا طبعي گرم دارد و معمولا در فصل‌هاي پاييز و زمستان سرو مي‌شود.تصويري از ليوتنيتساتصويري از ليوتنيتسا

قيمت معمول ليوتنيتسا : ۱٫۵۰-۲٫۵۰ BGN

سوپ سيرابي

هرچقدر ليوتنيستا بين كودكان محبوب است اين غذا ميان بزرگسالان محبوبيت فراواني دارد. اين سوپ از سيرابي و ادويه‌هاي فراوان تهيه مي‌شود و با توجه به ذائقه‌تان مي‌توانيد از سركه، روغن زيتون، نمك و فلفل نيز براي طعم‌دار كردن آن استفاده كنيد.سوپ سيرابي يكي از غذاهايي است كه معمولا در ساعات اوليه‌ي صبح و در رستوران‌ها كوچك سرو مي‌شود و اگر در تور بلغارستان مايل به امتحان آن بوديد بايد صبح به سراغ آن برويد.تصويري از سوپ سيرابيتصويري از سوپ سيرابي

قيمت معمول سوپ سيرابي : ۱٫۵۰-۳ BGN

آبدوغ خيار (تاراتور)

آبدوغ خيار و سوپ سيرابي كه قبلا راجب آن توضيح داديم،دو غذاي كاملا متفاوت در منو هستند. اين غذا برعكس سوپ سيرابي داراي ادويه‌ي كمتر و البته سرد و خنك است.اين غذا از ماست،خيار،سير،شويد و گاهي اوقات تكه هاي گردو و حتي يخ نيز در آن استفاده مي شود.در روزهاي سوزان تابستان،غذايي بسيار دلچسب محسوب مي شود.آبدوغ خيار معرف ماست مشهور بلغاري است.اگر چه اين غذا براي ما نام آشناست.تصويري از آب دوغ خيارتصويري از آب دوغ خيار

قيمت معمول آبدوغ خيار : ۱٫۵۰-۳ BGN

چند راه براي كاهش هزينه تور بلغارستان

در سفر مديريت هزينه هاي سفر و چگونگي استفاده از امكانات و خدمات گردشگري از جمله سواحل، اقامتگاه، تغذيه، و زمان سفر تاثير بسيار مهمي بر روي هزينه هاي شما خواهد داشت.

اجتناب از ساحل آفتابي

ساحل هاي آفتابي گراني غير قابل دركي دارد و همچنين مملو از گردشگران تور بلغارستان است.در اين ساحل بيشتر از شن و ماسه،صندلي ساحلي وجود دارد.

تصويري از سواحا آفتابي وارناتصويري از سواحل آفتابي وارنا

اقامت در خوابگاه

اقامت در خوابگاه به طرز عجيبي مي تواند هزينه ها را در تور بلغارستان كاهش دهد.در برخي از اين خوابگاه ها نه تنها صبحانه رايگان، بلكه گاهي اوقات شام رايگان نيزدر اختيار مسافران قرار مي گيرد.

غذا خوردن در شيريني پزي

در شيريني پزي هاي بلغارستان مي توانيد انواع كلوچه،شيريني، نان و غذاهاي سبك كه براي صبحانه سرو مي شود را پيدا كنيد. banica و krenvirshka از ميان وعده هاي پر طرفدار هستند.تصويري از شيريني پزي هاي وارناتصويري از شيريني پزي هاي وارنا

سفر در زمستان

ژوئن تا سپتامبر اوج فصل تابستان در بلغارستان است كه هجوم گردشگران تور بلغارستان را مي توان ديد. همه ي هزينه ها در اين فواصل بسيار بالاست. اگر مي خواهيد در هزينه ها صرفه جويي كنيد، زمستان مي تواند زمان مناسبي براي سفر به بلغارستان باشد.تصويري از زمستان وارناتصويري از زمستان وارنا

هزينه هاي معمول در تور بلغارستان

بلغارستان به تازگي به يكي از مقصدهاي محبوب براي مسافرت تبديل شده است.كشوري ارزان،مردم محلي مهربان،تاريخ باور نكردني،سواحل و شب زنده داريها كه به خوبي توانسته در دل مردم جاي باز كند.

هزينه مواد غذايي در بلغارستان

در بلغارستان مي توانيد با ۲٫۵ BGN يك همبرگر ميل كنيد. اگر هم مي خواهيد غذاي محلي را امتحان كنيد، پيشنهاد ما بانيكا است كه با خمير، پنير و كره درست شده و فقط ۱٫۵ BGN ، بانيتزا براي صبحانه ۱ BGN مي باشد.

هزينه مواد غذايي در بلغارستانهزينه مواد غذايي در بلغارستان

در بسياري از غرفه هاي خياباني مي توانيد كباب را با قيمت حدود ۵٫۵ BGN خريداري كنيد. در بسياري از مكانها نيز ميتوانيد يك تكه پيتزا را با قيمت يك دلار يا حتي كمتر خريداري كنيد. اما خوردن يك وعده غذاي دلچسب در رستوران، حدود ۱۵-۳۰ BGN هزينه خواهد داشت.

هزينه حمل و نقل در بلغارستان

در تور بلغارستان هنگام مسافرت در سراسر كشور، به جاي اتوبوس از قطار استفاده كنيد. سفر با قطار ارزان تر و بهترين راه براي رفتن به ديگر شهرها در بلغارستان است. به عنوان مثال، هزينه ي سفر از صوفيا به بورگاس با قطار تنها ۱۱ BGN مي باشد اما حدود ۷ تا ۱۱ ساعت بسته به نوع قطار طول خواهد كشيد. هزينه ي همين سفر با اتوبوس ۲۸ BGN خواهد بود اما فقط ۵ ساعت طول خواهد كشيد.هزينه حمل و نقل در بلفارستانهزينه حمل و نقل در بلغارستان

همچنين هزينه ي سفر از صوفيا به وارنا با اتوبوس حدود ۳۲ BGNخواهد بود. شروع قيمت تاكسي نيز از ۱ BGNخواهد بود كه اين هم راهي ارزان براي سفرهاي داخل شهري است.

هزينه ساير فعاليت ها

بلغارستان كشوري بسيار ارزان براي گشت و گذار و بازديد است. ورودي بسياري از موزه ها و جاذبه هاي گردشگري بين ۷-۱۸ BGN است.

هزينه ساير فعاليت ها در بلغارستان

پيشنهاد براي بودجه ي روزانه

۶۵-۸۵ - BGN 35-45 براي استفاده ي روزانه، غذا خوردن، استفاده از حمل و نقل عمومي و ... پيشنهاد مي شود. البته مي توان اين هزينه را كاهش و يا با ماندن در هتل گران، افزايش داد.

منابع
smartertravel

kashkaval-tourist

nomadicmatt

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ دى ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۳۹:۵۵ ] [ pouya ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 3723
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب